Chào mừng bạn đến với INDA!

Hotline: (HN) (+84) 986-882-818 | (HCM) (+84) 945-618-746

Công Cụ Data Warehouse

Công Cụ Data Warehouse

Các công cụ cho phép tìm nguồn cung cấp nội dung và định dạng dữ liệu một cách chính xác và việc lưu trữ dữ liệu bên ngoài vào Data warehouse phải thực hiện một số tác vụ thiết yếu bao gồm:

 • Hợp nhất và tích hợp dữ liệu.
 • Chuyển đổi dữ liệu từ dạng này sang dạng khác.
 • Chuyển đổi dữ liệu và tính toán dựa trên chức năng của các quy tắc nghiệp vụ buộc chuyển đổi.
 • Đồng bộ hóa và quản lý siêu dữ liệu, bao gồm lưu trữ hoặc cập nhật siêu dữ liệu về tệp nguồn, hành động chuyển đổi, định dạng tải và sự kiện.

Có một số tiêu chí lựa chọn cần được xem xét khi triển khai Data warehouse:

 • Khả năng xác định dữ liệu trong môi trường nguồn dữ liệu mà công cụ có thể đọc được là cần thiết.
 • Hỗ trợ cho các tệp phẳng, tệp được lập chỉ mục và các DBMS kế thừa là rất quan trọng.
 • Khả năng hợp nhất các bản ghi từ nhiều Data warehouse được yêu cầu trong nhiều cài đặt.
 • Giao diện đặc tả để chỉ ra thông tin được trích xuất và hội thoại là điều cần thiết.
 • Khả năng đọc thông tin từ các sản phẩm kho lưu trữ hoặc từ điển dữ liệu là mong muốn.
 • Mã do công cụ phát triển nên hoàn toàn có thể bảo trì được.
 • Việc trích xuất dữ liệu có chọn lọc của cả mục dữ liệu và bản ghi cho phép người dùng chỉ trích xuất dữ liệu được yêu cầu.
 • Cần phải kiểm tra dữ liệu ở cấp độ thực địa để chuyển đổi dữ liệu thành thông tin.
 • Khả năng thực hiện kiểu dữ liệu và dịch bộ ký tự là một yêu cầu khi di chuyển dữ liệu giữa các hệ thống không tương thích.
 • Khả năng tạo các trường và bản ghi tổng hợp, tóm tắt và dẫn xuất là cần thiết.
 • Sự ổn định và hỗ trợ của nhà cung cấp đối với sản phẩm là những thành phần phải được đánh giá cẩn thận.

Thành phần phần mềm Data warehouse

Một nhóm nhập kho sẽ yêu cầu các loại công cụ khác nhau trong một dự án kho hàng. Các sản phẩm phần mềm này thường thuộc một hoặc nhiều loại được minh họa, như trong hình.

Extraction và Transformation

Nhóm kho cần các công cụ có thể trích xuất, chuyển đổi, tích hợp, làm sạch và tải thông tin từ hệ thống nguồn vào một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu Data warehouse. Các sản phẩm phần mềm trung gian và cổng vào có thể cần thiết cho các kho trích xuất bản ghi từ hệ thống nguồn dựa trên máy chủ.

Warehouse Storage

Các sản phẩm phần mềm cũng cần thiết để lưu trữ dữ liệu kho và siêu dữ liệu đi kèm của chúng. Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ rất phù hợp với các kho hàng lớn và đang phát triển.

Data access và retrieval

Các loại phần mềm khác nhau là cần thiết để truy cập, truy xuất, phân phối và trình bày dữ liệu kho cho khách hàng cuối của nó.

Về phần chúng tôi – chuyên cung cấp các dịch vụ về Xây dựng Kho dữ liệu Data Warehouse/ Xây dựng Báo cáo Power BI cho các doanh nghiệp lớn như: Nakagawa, Mutosi, Tinh Vân Group, Nerman, Viet Robot….. đăng ký ngay để được Demo và tư vấn miễn phí dành riêng cho doanh nghiệp của bạn.

LIÊN HỆ VỚI INDA

TIN TỨC LIÊN QUAN

Hướng dẫn ứng tuyển