BI – ORACLE BIEE 12C: CREATE ANALYSES & DASHBOARDS

DOANH NGHIỆP CHÚNG TÔI ĐÀO TẠO

 

Khóa học Oracle BI 12c: Create Analyses and Dashboards (chính hãng Oracle) dành cho doanh nghiệp, tập đoàn lớn, khối chính phủ, các ngân hàng tại Việt Nam

Khóa học cung cấp hướng dẫn chi tiết để tạo các phân tích và dashboards trong các ứng dụng BI của doanh nghiệp phục vụ cho các tác vụ chuyển đổi kinh doanh số và đẩy nhanh quá trình ra quyết định chiến lược bằng các phân tích chuyên sâu, chính xác cũng như tương thích về mặt thời gian và phạm vi.

Oracle BI thường được sử dụng trong các doanh nghiệp lớn/ tập đoàn, ngân hàng, viễn thông.

Đối tượng

Doanh nghiệp

Thời gian học

Linh hoạt theo doanh nghiệp

Số buổi

40h

Số học viên

Tuỳ thuộc vào doanh nghiệp

Nột dung khoá học

 • End Users
 • Application Developers
 • Business Analysts
 • Developer
 • Technical Consultant
 • Functional Implementer
 • Business Intelligence Developer
 • Technical Administrator
 • Build and use views and charts in analyses
 • Perform pre- and post-aggregate filtering using filters, groups, and selections
 • Create mobile applications with Oracle Business Intelligence Mobile App Designer
 • Add geographical mapping to analyses
 • Use Key Performance Indicators and Scorecards to analyze trends and meet business objectives
 • Use BI Mobile to access BI Content
 • Create and modify Interactive Dashboards
 • Use hierarchical columns in analyses and views
 • Create guided navigation links within Interactive Dashboards
 • Use Delivers to configure Agents to get the results of analyses and deliver them to subscribers
 • Create and modify Oracle Business Intelligence analyses using Analysis Editor
 • Perform administration tasks related to the development and configuration of Interactive Dashboards
 • Administer analyses and other Oracle BI objects
 • Use Oracle Hyperion Smart View for Office to integrate Oracle BI analysis and Interactive Dashboard content into Office documents
 • Combine analysis criteria across multiple subject areas and execute direct database queries

HỌC PHÍ

Khoá doanh nghiệp

Học phí: Liên hệ

Số điện thoại: 0986.882.818

GIẢNG VIÊN TẠI INDA

PHẢN HỒI HỌC VIÊN VÀ ẢNH THỰC TẾ

Liên hệ

  Xin vui lòng điền vào form dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay cho bạn khi nhận được thông tin: