Chào mừng bạn đến với INDA!

Hotline: (HN) (+84) 986-882-818 | (HCM) (+84) 945-618-746

Giải pháp Báo cáo thống kê ngân hàng nhà nước

Phần mềm Báo cáo thống kê theo hay giải pháp INDAGateway được xây dựng và phát triển đảm bảo đáp ứng các yêu cầu trong các công việc thu thập, tổng hợp, quản trị các thông tin báo cáo cần thiết cho việc lập báo cáo theo quy định của NHNN và hỗ trợ công tác giám sát điều hành của các Đơn vị. 

INDAGateway được phát triển dựa trên nền tảng kế thừa những kinh nghiệm của đội ngũ kỹ thuật trực tiếp đã từng tham gia ở các dự án liên quan tại NHNN. Sử dụng INDA Gateway sẽ có những hỗ trợ và lợi thế đặc biệt, như:

 • Phần mềm được xây dựng hỗ trợ người dùng tạo ra các mẫu biểu báo cáo hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu của hệ thống Báo cáo tập trung tại NHNN. 
 • Phần mềm liên tục được nâng cấp, bổ sung các báo cáo theo yêu cầu phát sinh từ NHNN. Việc nâng cấp, bổ sung này sẽ được thực hiện đồng thời với sự thay đổi của Hệ thống báo cáo tập trung tại NHNN. 
 • Dữ liệu của phần mềm quản lý tập trung tại Hội sở chính của Ngân hàng.
 •  Xử lý dữ liệu và cập nhật tức thời
 • Dễ dàng nâng cấp, bổ sung thêm các chức năng mới.
 • Phần mềm có khả năng tùy biến  cao, cấu hình hệ thống dễ dàng mà không cần can thiệp vào mã nguồn của phần mềm. Tính năng này sẽ cho phép Ngân hàng tự chủ trong việc khai thác chức năng của hệ thống một cách tối đa mà không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài. 

Thời gian triển khai dự kiến là trong vòng 12-16 tuần. 

Nền tảng công nghệ:

 • Window Server, Application server: II 7.5 hoặc cao hơn
 • Database: Oracle 11g hoặc cao hơn
 • IDE: Visual Studio 2010 (C#)
 • Framework: DotNet Framework 4.5
 • Browser: IE 9 hoặc cao hơn, Firefox 3.* hoặc cao hơn, Chrome 6*
Hướng dẫn ứng tuyển