Chào mừng bạn đến với INDA!

Hotline: (HN) (+84) 986-882-818 | (HCM) (+84) 945-618-746

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Văn hóa doanh nghiệp là văn hóa của một tổ chức, nó không đơn thuần là văn hóa giao tiếp hay văn hóa kinh doanh như các cách nghĩ thông thường. Nó đóng vai trò như một yếu tố giúp tác động, điều chỉnh các hoạt động thường nhật, phối hợp giữa các cá nhân, bộ phận cho đến việc hoạch định cơ cấu tổ chức, lựa chọn chiến lược hoạt động của mỗi doanh nghiệp.

Nguyên tắc văn hóa

Hành vi lãnh đạo

Liên hệ với chúng tôi

Hướng dẫn ứng tuyển