BI – Oracle BIEE 12c: Build Repositories

DOANH NGHIỆP CHÚNG TÔI ĐÀO TẠO

 

Chương trình đào tạo Oracle BI 12c: Build Repositories (chính hãng Oracle) dành cho doanh nghiệp, tập đoàn lớn, khối chính phủ, các ngân hàng tại Việt Nam.

Khóa học cung cấp cách thức xây dựng và xác minh tuần tự ba lớp của kho lưu trữ Oracle Business Intelligence (BI). Tham gia khóa học này, học viên có khả năng mở rộng kho lưu trữ ban đầu và mô hình hóa các yêu cầu nghiệp vụ phức tạp hơn, bao gồm: phân cấp thứ nguyên hợp lý, tạo nhiều nguồn bảng hợp lý, bảng tổng hợp, phân vùng và dữ liệu chuỗi thời gian. Đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm sử dụng Administration Tool wizards các tiện ích của công cụ quản trị để quản lý, duy trì và tăng cường các kho lưu trữ. Thêm nữa, học viên được tiếp xúc với các chủ đề nâng cao hơn trong khóa học như các cột thực tế tiềm ẩn, các bảng bridge, theo dõi sử dụng, hợp nhất các bản vá và quản lý các cá thể dịch vụ.

Đối tượng

Doanh nghiệp

Thời gian học

Linh hoạt theo doanh nghiệp

Số buổi

40h

Số học viên

Tuỳ thuộc vào doanh nghiệp

Nột dung khoá học

 • Data Warehouse Administrator
 • Application Developers
 • Business Analysts
 • Technical Consultant
 • Data Modelers
 • Reports Developer
 • Business Intelligence Developer
 • Data Warehouse Developer
 • Build and run analyses to test and validate a repository
 • Build simple and calculated measures for a fact table
 • Create logical dimension hierarchies and level-based measures
 • Check the model and then model aggregate tables to speed query processing
 • Model partitions and fragments to improve application performance and usability
 • Use variables to streamline administrative tasks and modify metadata content dynamically
 • Use time series functions to support historical time comparison analyses
 • Set up security to authenticate users and assign appropriate permissions and privileges
 • Build the Physical, Business Model and Mapping, and Presentation layers of a repository
 • Apply cache management techniques to maintain and enhance query performance
 • Set up query logging for testing and debugging
 • Set up a multiuser development environment
 • Use the Administration Tool wizards and utilities to manage, maintain, and enhance repositories
 • Enable usage tracking to track queries and database usage, and improve query performance
 • Perform a patch merge in a development-to-production scenario
 • Describe Exalytics machine and the Summary Advisor tool used in the machine

HỌC PHÍ

Khoá doanh nghiệp

Học phí: Liên hệ

Số điện thoại: 0986.882.818

GIẢNG VIÊN TẠI INDA

PHẢN HỒI HỌC VIÊN VÀ ẢNH THỰC TẾ

Liên hệ

  Xin vui lòng điền vào form dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay cho bạn khi nhận được thông tin: