Chào mừng bạn đến với INDA!

Hotline: (HN) (+84) 986-882-818 | (HCM) (+84) 945-618-746

Các loại máy chủ OLAP

Các loại máy chủ OLAP

Có ba loại máy chủ OLAP chính như sau:

ROLAP là viết tắt của Relational OLAP, một ứng dụng dựa trên các DBMS quan hệ.

MOLAP là viết tắt của Multidimensional OLAP, một ứng dụng dựa trên các DBMS đa chiều.

HOLAP là viết tắt của Hybrid OLAP, một ứng dụng sử dụng cả kỹ thuật quan hệ và đa chiều.

Relational OLAP (ROLAP) Server

Đây là những máy chủ trung gian nằm giữa một máy chủ back-end quan hệ và các công cụ frontend của người dùng.

Họ sử dụng DBMS quan hệ hoặc mở rộng để lưu và xử lý dữ liệu kho và phần mềm trung gian OLAP để cung cấp các phần còn thiếu.

Các máy chủ ROLAP chứa tối ưu hóa cho mỗi mặt sau DBMS, triển khai logic điều hướng tổng hợp cũng như các công cụ và dịch vụ bổ sung.

Công nghệ ROLAP có xu hướng có khả năng mở rộng cao hơn so với công nghệ MOLAP.

Hệ thống ROLAP hoạt động chủ yếu từ dữ liệu nằm trong cơ sở dữ liệu quan hệ, nơi dữ liệu cơ sở và bảng thứ nguyên được lưu trữ dưới dạng bảng quan hệ. Mô hình này cho phép phân tích dữ liệu đa chiều.

Kỹ thuật này dựa vào việc thao tác dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quan hệ để cung cấp sự hiện diện của chức năng cắt và cắt lớp truyền thống của OLAP. Về bản chất, mỗi phương pháp cắt và cắt tương đương với việc thêm mệnh đề “WHERE” trong câu lệnh SQL.

Relational OLAP Architecture

Kiến trúc ROLAP bao gồm các thành phần sau

  • Máy chủ cơ sở dữ liệu.
  • Máy chủ ROLAP.
  • Công cụ front-end.

Relational OLAP (ROLAP) là phân khúc công nghệ OLAP mới nhất và phát triển nhanh nhất trên thị trường. Phương pháp này cho phép tạo nhiều khung nhìn đa chiều của bảng quan hệ hai chiều, tránh cấu trúc bản ghi xung quanh khung nhìn mong muốn.

Một số sản phẩm trong phân khúc này đã hỗ trợ các công cụ SQL đáng tin cậy để giúp giảm bớt sự phức tạp của phân tích đa chiều. Điều này bao gồm việc tạo nhiều câu lệnh SQL để xử lý các yêu cầu của người dùng, nhận biết ‘RDBMS’ và cũng có khả năng tạo các câu lệnh SQL dựa trên trình tối ưu hóa của công cụ DBMS.

Thuận lợi

Có thể xử lý lượng lớn thông tin: Giới hạn về kích thước dữ liệu của công nghệ ROLAP là phụ thuộc vào kích thước dữ liệu của RDBMS bên dưới. Vì vậy, bản thân ROLAP không hạn chế số lượng dữ liệu.

RDBMS đã đi kèm với rất nhiều tính năng. Vì vậy, các công nghệ ROLAP, (hoạt động trên RDBMS) có thể kiểm soát các chức năng này.

Nhược điểm

Hiệu suất có thể chậm: Mỗi báo cáo ROLAP là một truy vấn SQL (hoặc nhiều truy vấn SQL) trong cơ sở dữ liệu quan hệ, thời gian truy vấn có thể kéo dài nếu kích thước dữ liệu cơ bản lớn.

Bị giới hạn bởi các chức năng SQL: Công nghệ ROLAP dựa vào việc phát triển các câu lệnh SQL để truy vấn cơ sở dữ liệu quan hệ và các câu lệnh SQL không phù hợp với mọi nhu cầu.

Multidimensional OLAP (MOLAP) Server

Hệ thống MOLAP dựa trên mô hình lôgic nguyên gốc hỗ trợ trực tiếp dữ liệu và hoạt động đa chiều. Dữ liệu được lưu trữ vật lý thành các mảng nhiều chiều và các kỹ thuật vị trí được sử dụng để truy cập chúng.

Một trong những điểm khác biệt đáng kể của MOLAP so với ROLAP là dữ liệu được tóm tắt và được lưu trữ ở định dạng tối ưu hóa trong một khối đa chiều, thay vì trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Trong mô hình MOLAP, dữ liệu được cấu trúc thành các định dạng độc quyền theo yêu cầu báo cáo của khách hàng với các phép tính được tạo trước trên các hình khối.

Kiến trúc MOLAP

Kiến trúc MOLAP bao gồm các thành phần sau

  • Máy chủ cơ sở dữ liệu.
  • Máy chủ MOLAP.
  • Công cụ front-end.

Cấu trúc MOLAP chủ yếu đọc dữ liệu được biên dịch trước. Cấu trúc MOLAP có khả năng hạn chế trong việc tạo động các tổng hợp hoặc đánh giá các kết quả chưa được tính toán trước và lưu trữ.

Các ứng dụng yêu cầu phân tích chuỗi thời gian lặp đi lặp lại và toàn diện về các xu hướng rất phù hợp với công nghệ MOLAP (ví dụ: phân tích tài chính và lập ngân sách).

Ví dụ bao gồm Essbase của Arbor Software. Máy chủ Express của Oracle, Máy chủ Lightship của Phần mềm thí điểm, TM / 1 của Sniper. Planning Science’s Gentium và Kenan Technology’s Multiway.

Một số vấn đề mà khách hàng gặp phải liên quan đến việc duy trì hỗ trợ cho nhiều lĩnh vực chủ đề trong RDBMS. Một số nhà cung cấp có thể giải quyết những vấn đề này bằng cách tiếp tục truy cập từ các công cụ MOLAP đến dữ liệu chi tiết trong và RDBMS.

Điều này có thể rất hữu ích cho các tổ chức có yêu cầu phân tích đa chiều nhạy cảm với hiệu suất và đã xây dựng hoặc đang trong quá trình xây dựng kiến ​​trúc kho dữ liệu có chứa nhiều lĩnh vực chủ đề.

Một ví dụ sẽ là việc tạo dữ liệu bán hàng được đo lường bằng nhiều thứ nguyên (ví dụ: sản phẩm và khu vực bán hàng) để được lưu trữ và duy trì trong một cấu trúc bền vững. Cấu trúc này sẽ được cung cấp để giảm chi phí ứng dụng trong việc thực hiện các phép tính và tổng hợp xây dựng trong quá trình khởi tạo. Các cấu trúc này có thể được tự động làm mới theo các khoảng thời gian định trước do quản trị viên thiết lập.

Thuận lợi

Hiệu suất tuyệt vời: Khối lập phương MOLAP được xây dựng để truy xuất thông tin nhanh chóng và tối ưu cho các hoạt động cắt và cắt hạt.

Có thể thực hiện các phép tính phức tạp: Tất cả các đánh giá đã được tạo trước khi khối lập phương được tạo. Do đó, các phép tính phức tạp không chỉ có thể thực hiện được mà còn nhanh chóng quay trở lại.

Nhược điểm

Hạn chế về lượng thông tin mà nó có thể xử lý: Bởi vì tất cả các phép tính được thực hiện khi khối lập phương được xây dựng, nên không thể chứa một lượng lớn dữ liệu trong chính khối lập phương.

Yêu cầu đầu tư thêm: Công nghệ lập phương nói chung là độc quyền và chưa tồn tại trong tổ chức. Do đó, để áp dụng công nghệ MOLAP, rất có thể cần phải đầu tư khác vào nguồn nhân lực và vốn.

Hybrid OLAP (HOLAP) Server

HOLAP kết hợp các tính năng tốt nhất của MOLAP và ROLAP vào một kiến ​​trúc duy nhất. Hệ thống HOLAP tiết kiệm được nhiều dữ liệu chi tiết đáng kể hơn trong các bảng quan hệ trong khi các tổng hợp được lưu trữ trong các khối được tính toán trước. HOLAP cũng có thể đi sâu từ khối lập phương xuống các bảng quan hệ để có dữ liệu được mô tả. Microsoft SQL Server 2000 cung cấp một máy chủ OLAP kết hợp.

Ưu điểm của HOLAP
  • HOLAP cung cấp các lợi ích của cả MOLAP và ROLAP.
  • Nó cung cấp khả năng truy cập nhanh ở tất cả các cấp độ tổng hợp.
  • HOLAP cân bằng yêu cầu về dung lượng đĩa, vì nó chỉ lưu trữ thông tin tổng hợp trên máy chủ OLAP và bản ghi chi tiết vẫn nằm trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Vì vậy, không có bản sao trùng lặp của bản ghi chi tiết được duy trì.
Nhược điểm của HOLAP

Kiến trúc HOLAP rất phức tạp vì nó hỗ trợ cả máy chủ MOLAP và ROLAP.

Các loại khác

Cũng có những kiểu OLAP ít phổ biến hơn mà người ta có thể gặp phải thường xuyên. Chúng tôi đã liệt kê một số thương hiệu ít phổ biến hơn hiện có trong ngành OLAP.

Web-Enabled OLAP (WOLAP) Server

WOLAP liên quan đến ứng dụng OLAP có thể truy cập được qua trình duyệt web. Không giống như các ứng dụng OLAP máy khách / máy chủ truyền thống, WOLAP được coi là có kiến ​​trúc ba tầng bao gồm ba thành phần: máy khách, phần mềm trung gian và máy chủ cơ sở dữ liệu.

Desktop OLAP (DOLAP) Server

DOLAP cho phép người dùng tải xuống một phần dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hoặc nguồn và làm việc với tập dữ liệu đó cục bộ hoặc trên màn hình của họ.

Mobile OLAP (MOLAP) Server

OLAP di động cho phép người dùng truy cập và làm việc trên dữ liệu và ứng dụng OLAP từ xa thông qua việc sử dụng thiết bị di động của họ.

Spatial OLAP (SOLAP) Server

SOLAP bao gồm các khả năng của cả Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) và OLAP vào một giao diện người dùng duy nhất. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý cả dữ liệu không gian và phi không gian.

Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ về Xây dựng Kho dữ liệu Data Warehouse/ Xây dựng Báo cáo Power BI cho các doanh nghiệp lớn như: Nakagawa, Mutoshi, Tinh Vân Group,….. đăng ký ngay để được Demo và tư vấn miễn phí dành riêng cho doanh nghiệp của bạn.

LIÊN HỆ VỚI INDA

TIN TỨC LIÊN QUAN

Hướng dẫn ứng tuyển