Chào mừng bạn đến với INDA!

Hotline: (HN) (+84) 986-882-818 | (HCM) (+84) 945-618-746

(MDM) Master Data Management trong Microsoft Dynamics AX

(MDM) Master Data Management trong Microsoft Dynamics AX

Nội dung này được lưu trữ và không được cập nhật. Để biết tài liệu mới nhất, hãy xem tài liệu về sản phẩm Microsoft Dynamics 365 . Để biết các gói phát hành mới nhất, hãy xem các gói phát hành Dynamics 365 và Microsoft Power Platform .

Khi nào nên sử dụng MDM

Bạn nên sử dụng MDM nếu có nhiều hoạt động triển khai AX 2012 dựa trên cùng một dữ liệu tham chiếu. MDM chỉ nên được sử dụng với dữ liệu tham chiếu không mang tính giao dịch và có xu hướng không thay đổi thường xuyên. Dữ liệu này bao gồm con người, sản phẩm và địa điểm. Thông thường, dữ liệu giao dịch là duy nhất cho một lần triển khai và không được sử dụng với MDM.

Nếu bạn đang sử dụng Khung quản lý dữ liệu thông minh dành cho Microsoft Dynamics AX để tự động lọc dữ liệu, bạn vẫn có thể sử dụng MDM. Tuy nhiên, bạn nên lập kế hoạch trước và quyết định cách bạn muốn xử lý việc xóa dữ liệu trong các thực thể đã đăng ký. Nếu dữ liệu này bị xóa sạch thì các bản ghi liên quan phải được xóa thủ công khỏi kho lưu trữ dữ liệu chính và các phiên bản AX 2012 tham gia khác.

Hiển thị dữ liệu

Theo mặc định, tất cả dữ liệu trong các thực thể đã đăng ký đều hiển thị với tất cả các nan hoa, bất kể thực thể pháp lý hay phân vùng. Bạn có thể giới hạn khả năng hiển thị này bằng cách định cấu hình tính năng lọc trong quá trình triển khai MDM của mình. Sử dụng các truy vấn và dạng xem để hạn chế các bộ dữ liệu có sẵn cho mỗi nan hoa. Để biết thêm thông tin, hãy xem Định cấu hình quản lý dữ liệu chính .

Link bài đang viết dở

Tính năng MDM

MDM cung cấp một số tính năng tiêu chuẩn mà bạn có thể sử dụng để điều chỉnh việc triển khai MDM của mình:

Sửa đổi bản ghi một bản chính hoặc nhiều bản chính – Bạn có thể đặt cấu hình môi trường một bản chính, trong đó chỉ một phiên bản AX 2012 có thể đẩy dữ liệu đã cập nhật sang SQL MDS và tất cả các phiên bản khác đều ở chế độ chỉ đọc. Ngoài ra, bạn có thể đặt cấu hình môi trường nhiều bản chính, trong đó tất cả các phiên bản AX 2012 đều có thể cập nhật bản ghi dữ liệu chính.

Lập lịch đồng bộ hóa – Bạn có thể lên lịch các thực thể để đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu chính mỗi giờ, ngày hoặc tuần. Nhóm đồng bộ hóa cho phép bạn lên lịch dễ dàng hơn cho các thực thể mà bạn muốn đồng bộ hóa cùng lúc.

Lọc dữ liệu – Bạn có thể giới hạn các bản ghi được lấy từ kho dữ liệu chính thành phiên bản AX 2012 bằng cách xác định dạng xem truy xuất một tập hợp con dữ liệu được chỉ định. Ví dụ: nếu bạn có các công ty con ở nhiều vị trí địa lý, bạn có thể muốn phiên bản ở mỗi vị trí chỉ kéo xuống những sản phẩm được bán ở khu vực đó. 

Bạn cũng có thể giới hạn các bản ghi được đẩy vào kho lưu trữ dữ liệu chính từ phiên bản AX 2012 bằng cách xác định truy vấn thu hẹp tương tự dữ liệu được chọn. Ví dụ: nếu nhà cung cấp của bạn phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể trước khi có thể sử dụng chúng ở tất cả các vị trí địa lý, bạn có thể chỉ muốn đồng bộ hóa hồ sơ nhà cung cấp đã được phê duyệt để sử dụng trong toàn công ty.

Xác định và giải quyết xung đột – Khi hai phiên bản thực hiện các cập nhật khác nhau cho cùng một bản ghi, xung đột này sẽ được ghi nhận và các bản ghi xung đột sẽ được gắn cờ trong kho dữ liệu chính. Xung đột được báo cáo tới MDM để bạn được cảnh báo. Sau đó, bạn có thể sử dụng Phần bổ trợ Dịch vụ Dữ liệu Chính của SQL Server dành cho Microsoft Excel để giải quyết xung đột theo cách thủ công.

Hỗ trợ tùy chỉnh – Bạn có thể mở rộng phạm vi bao phủ dữ liệu chính của mình bằng cách thêm hoặc tùy chỉnh các thực thể Khung Nhập/Xuất Dữ liệu được sử dụng với MDM.

Kiến trúc MDM

MDM sử dụng các thành phần sau để cung cấp chức năng:

 • Dịch vụ dữ liệu chính của SQL Server hoạt động như kho lưu trữ dữ liệu trung tâm và cung cấp khả năng theo dõi thay đổi và phát hiện xung đột trên các bản ghi dữ liệu chính.
 • Khung Nhập/Xuất Dữ liệu AX 2012 xử lý việc nhập và xuất các bản ghi được cập nhật giữa mỗi phiên bản AX 2012 và SQL MDS bằng cách sử dụng các thực thể Khung Nhập/Xuất Dữ liệu. Để biết thêm thông tin về Khung nhập/xuất dữ liệu, hãy xem Hướng dẫn sử dụng khung nhập/xuất dữ liệu (DIXF, DMF) .
 • Mô-đun Quản lý dữ liệu chính xác định các bản ghi đã thay đổi cần được đồng bộ hóa. Mô-đun này cũng lên lịch và chạy các công việc đồng bộ hóa giữa từng phiên bản AX 2012 và SQL MDS. Ngoài ra, mô-đun này còn cung cấp các công cụ cho phép bạn thực hiện các tác vụ sau:
  • Cung cấp các thực thể AX 2012 để chúng có thể được sử dụng trong SQL MDS.
  • Định cấu hình từng nan hoa để xác định lịch trình đồng bộ hóa và hành vi khác.
  • Xem xét xung đột trong dữ liệu bản ghi.

Cơ sở dữ liệu SQL MDS hoạt động như một trung tâm trung tâm và mỗi phiên bản AX 2012 tham gia là một nan hoa. MDM đẩy dữ liệu từ mỗi nan để gửi các thay đổi từ nan đó đến cơ sở dữ liệu chính. Sau đó, MDM sẽ lấy dữ liệu để lấy lại bản sao chuẩn của dữ liệu từ cơ sở dữ liệu chính. 

Các bản ghi có mối tương quan giữa các phiên bản SQL MDS và AX 2012, dựa trên khóa tự nhiên hoặc khóa chính được chia sẻ. Tuy nhiên, mỗi bản ghi trong mỗi phiên bản vẫn có một ID bản ghi duy nhất.

Quy trình làm việc điển hình giữa hub và nan hoa như sau:

 1. Các thay đổi được thực hiện trong các bảng cơ bản được đóng gói bởi một thực thể.
 2. Theo dõi thay đổi trong cơ sở dữ liệu AX 2012 xác định các thay đổi. Sau đó, những thay đổi này được công việc MDM trích xuất vào bảng phân tầng Khung Nhập/Xuất Dữ liệu.
 3. Các thay đổi được đẩy ra khỏi bảng phân tầng sang SQL MDS. Ở đó, dữ liệu chủ được cập nhật thông tin mới nếu không có xung đột. Nếu có xung đột, các bản ghi xung đột sẽ được đặt sang một bên và bạn sẽ được thông báo để giải quyết xung đột theo cách thủ công.
 4. MDM truy vấn SQL MDS và truy xuất mọi dữ liệu chính đã cập nhật. MDM kéo dữ liệu này trở lại phiên bản AX 2012 và tải nó vào bảng phân tầng.
 5. Công việc nhập Khung Xuất/Nhập Dữ liệu thu thập dữ liệu từ các bảng phân tầng và thực hiện chèn/cập nhật vào các bảng mục tiêu thích hợp để cập nhật chúng.

Hình minh họa sau đây thể hiện quy trình làm việc điển hình giữa SQL MDS và các thành phần MDM AX 2012.

MDM

Kết luận

Bài viết trình bày Quản lý Master Data Management trong Microsoft Dynamics AX. Từ đây ta có thể biết chi tiết hơn về MDM trong Microsoft.

Bạn có thể đọc thêm ở đây

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết. Chúng tôi tự hào cung cấp các dịch vụ đa dạng trong lĩnh vực CNTT, bao gồm:

Triển khai kho dữ liệu DWH: Giải pháp lưu trữ dữ liệu, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa việc quản lý và phân tích dữ liệu lớn.

Dịch vụ phát triển phần mềm: Tạo ra các ứng dụng và giải pháp phần mềm tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.

Dịch vụ IT Outsourcing: Đội ngũ chuyên gia dữ liệu giàu kinh nghiệm, sẵn sàng gia nhập và thúc đẩy dự án của bạn.

Dịch vụ xây dựng báo cáo BI: Chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin chiến lược giúp ra quyết định chính xác hơn.

Đào tạo về dữ liệu: Các khóa học chất lượng cao, thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp, giúp nâng cao kỹ năng và kiến thức về dữ liệu của đội ngũ của bạn.

LIÊN HỆ VỚI INDA

TIN TỨC LIÊN QUAN

Hướng dẫn ứng tuyển