Khoá Đào Tạo Tableau

DOANH NGHIỆP CHÚNG TÔI ĐÀO TẠO

Khóa học Tableau dành cho doanh nghiệp, tập đoàn lớn, khối chính phủ, các ngân hàng tại Việt Nam

Tableau là một trong những công cụ trực quan hóa dữ liệu phổ biến nhất trong lĩnh vực kinh doanh thông minh, hiện đang phát triển với tốc độ nhanh. Tất cả các công ty lớn và nhỏ đều muốn sử dụng Tableau để trực quan hóa dữ liệu. Nếu một người đang có kế hoạch xây dựng sự nghiệp trong Phân tích dữ liệu và Trí tuệ kinh doanh, thì việc có kỹ năng, kiến thức chuyên môn Tableau là một lựa chọn rất tốt, nhận được nhiều cơ hội công việc cũng như mức thu nhập cao.

Đối tượng

Doanh nghiệp

Thời gian học

Linh hoạt theo doanh nghiệp

Số buổi

40h

Số học viên

Tuỳ thuộc vào doanh nghiệp

Nột dung khoá học

Buổi 1: Overview BI Solution & Connecting to Data

 • Overview BI Solution
 • Introduction Tableau BI
 • Connecting to Data
 • Customzing a Data Source
 • Working with a Data Extract
 • Creating Groups in Your Data
 • Understanding Filtering in Tableau
 • Filtering Your Data
 • Sorting Your Data

Buổi 2&3: Visual Analytics

 • Getting Started with Visual Analytics
 • Using Sets to Highlight Data
 • Working with Dates to Visualize Time-Bases Data
 • Drill Down and Hierarchies
 • Creating Custom Date Fields and Hierachies
 • Comparing Multiple Measures in Views
 • Using Scatter Plot To Show Relationships Between Measures
 • Creating Spreadsheet-like Views Using Text Tables
 • Using a Hightlight Table to Show Specific Values
 • Showing Breakdowns of the Whole Using Pie Chart
 • Using Bar-inBar Charts and Bullet Graphs to Compare Measures
 • Showing Hierachy with Tree Maps
 • Build a Tree Map
 • Basic Tooltips
 • Formatting
 • Grouping

Buổi 4&5: Map

 • Getting Started with Mapping
 • Maps in Tableau
 • Editing Unrecognized Locations
 • Spatial Files
 • Spatial Joins
 • The Density Mark Type (Heat maps)
 • Expanding Tableau’s Mapping Capabilities
 • Custom Geocoding
 • Polygon Maps
 • Mapbox Integration
 • WMS: Web Mapping Services
 • Creating Geographic Maps
 • Build a Geographic Map
 • Creating Symbol and Filled Maps
 • Creating Heat Maps
 • Build a Heat Map

Buổi 6,7,8: Calculations

 • Getting Started with Calculations
 • Calculation Syntax
 • Intro to Table Calculations
 • Modifying Table Calculations
 • Aggregate Calculations
 • Logic Calculations
 • String Calculations
 • Number Calculations
 • Type Calculations
 • How to Integrate R and Tableau
 • Using R within Tableau

Buổi 9: Dashboards and Stories

 • Dashboard Objects
 • Dashboard Formatting
 • Dashboard Interactivity Using Actions
 • Dashboard Extensions
 • Device Designer
 • Story Points

Buổi 10:

 • Course Review + Lab
 • FAQ
 • Final Exam
 • Solving exam questions

Kết quả đạt được:

 • Nắm bắt các khái niệm về Tableau Desktop 10, trở nên thành thạo với số liệu thống kê của Tableau và xây dựng bảng điều khiển tương tác.
 • Làm chủ nguồn dữ liệu và kết hợp dữ liệu, tạo trích xuất dữ liệu và sắp xếp và định dạng dữ liệu.
 • Làm chủ các phép tính số học, logic, bảng và tính toán LOD và phân tích ad-hoc.
 • Trở thành chuyên gia về các kỹ thuật trực quan như bản đồ nhiệt (heat map), bản đồ cây (tree map), thác nước (waterfall), biểu đồ Pareto, biểu đồ Gantt và phân tích hành vi mua hàng.
 • Học cách phân tích dữ liệu bằng Tableau Desktop cũng như các kỹ thuật clustering và dự báo.
 • Điều khiển các mapping concept như custom geocoding và radial selections.
 • Thông thạo Special Field Types, Tableau Generated Fields và quá trình tạo và sử dụng tham số.
 • Tìm hiểu cách xây dựng bảng điều khiển tương tác, giao diện câu chuyện và cách chia sẻ công việc của bạn.

Buổi 1,2: Advanced Caculation

 • Time Series Function
 • Manipulate string calculations
 • Create a predictive model
 • Writing Calculations Fixed to a Dimension
 • Calculate the Average Product Profit by Category
 • Exploring Level of Detail Expressions
 • Using LOD Expressions with Filters
 • Controlling a Filter’s Impact on Percent of Total
 • Filter Percent of Sales
 • Finding the Second Purchase Date with LOD Expressions

Buổi 3,4,5: Parameter

 • Using a Parameter to Change Fields
 • Cleaning Data by Bulk Re-aliasing
 • Using Parameters to Give Control
 • Adding Parameters to a View
 • Use a Parameter in a Filter
 • Using Parameters to Swap Measures
 • Create a Parameter for Switching Measures
 • Use a Nested Parameter for Dynamic Selection

Buổi 6,7: 

 • Bollinger Bands
 • Bump Charts
 • Control Charts
 • Funnel Charts
 • Step and Jump Lines
 • Pareto Charts
 • Waterfall Charts

Buổi 8,9: Advanced Dashboards

 • Adding Trend Lines in the View
 • Create Trend Lines with Small Multiples
 • Generating a Forecast in the View
 • Add a Forecast to a View
 • Planning for a Successful Dashboard
 • Using Design Best Practices
 • Improve a Dashboard’s Design
 • Using Advanced Filter Actions
 • Create Advanced Filter Actions
 • Publishing Workbooks

Buổi 10: Exams

 • Course Review
 • FAQ
 • Final Exam
 • Solving exam questions

Kết quả đạt được:

 • Thành tạo nhiều hàm tính toán nâng cao trong Tableau
 • Tính lũy kế từ đầu tháng/quý/ năm, tính toán cùng kỳ tháng/ quý/ năm trước
 • Thành tạo các Tham số để giải quyết bài toán khó
 • Hướng dẫn nhiều biểu đồ mới: thiết lập, cấu hình, cách đọc biểu đồ và ứng dụng trong từng ngữ cảnh
 • Thành thạo các tính năng như vẽ đường xu thế (trendline), dự báo (Forecast)

HỌC PHÍ

Khoá doanh nghiệp

Học phí: Liên hệ

Số điện thoại: 0986.882.818GIẢNG VIÊN TẠI INDA

Slide 1 Heading
Click Here
Slide Heading
Previous
Next

PHẢN HỒI HỌC VIÊN VÀ ẢNH THỰC TẾ

Liên hệ

  Xin vui lòng điền vào form dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay cho bạn khi nhận được thông tin: