Welcome to INDA!

Hotline: (HN) (+84) 986-882-818 | (HCM) (+84) 945-618-746

BẢNG GIÁ TABLEAU

BẢNG GIÁ TABLEAU

Các tùy chọn để phù hợp với những người và tổ chức có nhu cầu dữ liệu khác nhau

Vui lòng chọn một tùy chọn triển khai

TRIỂN KHAI VỚI SERVER CỦA TABLEAU

On-premises hoặc Public cloud

TRIỂN KHAI VỚI TABLEAU ONLINE

Được lưu trữ đầy đủ bởi Tableau

Tableau Creator

Mọi triển khai yêu cầu ít nhất một Creator

$70

tài khoản/tháng | thanh toán hàng năm

Khám phá thông tin chi tiết với bộ sản phẩm mạnh mẽ hỗ trợ quy trình phân tích đầu cuối của bạn.

Bao gồm: Tableau Desktop, Tableau Prep Builder, hoặc một Creator cung cấp bởi Tableau Server.

Tableau Creator

$35

tài khoản/tháng | thanh toán hàng năm yêu cầu tối thiểu 5 Exploder

Khám phá dữ liệu đáng tin cậy và trả lời câu hỏi của riêng bạn nhanh hơn với phân tích tự phục vụ đầy đủ.

Bao gồm: một Creator cung cấp bởi Tableau Server.

Tableau Creator

$12

tài khoản/tháng | thanh toán hàng năm yêu cầu tối thiểu 100 Viewers

Xem và tương tác với trang tổng quan và hình ảnh trực quan trong một nền tảng an toàn, dễ sử dụng.

Bao gồm: một Creator cung cấp bởi Tableau Server.

Tiện ích Tableau Data Management

Tăng cường chuẩn bị và quản trị dữ liệu với tiện ích bổ sung này cho Máy chủ Tableau.

Tìm hiểu thêm về Data Management hoặc Liên hệ với bộ phận bán hàng để biết giá Doanh nghiệp và thêm thông tin.

$5.50

tài khoản/tháng | thanh toán hàng năm cần thiết cho tất cả Creators, Explorers, and Viewers trên một tài khoản

Tiện ích Tableau Server Management

Bật Tiện ích bổ sung quản lý máy chủ để nâng cao khả năng quản lý, khả năng mở rộng và bảo mật khi triển khai Máy chủ Tableau của bạn.

Tìm hiểu thêm về Data Management hoặc Liên hệ với bộ phận bán hàng để biết giá Doanh nghiệp và thêm thông tin.

$3.00

tài khoản/tháng | thanh toán hàng năm cần thiết cho tất cả Creators, Explorers, and Viewers trên một tài khoản

Làm cách nào để quyết định nhóm người dùng phù hợp?
Câu hỏi về giá cả? Bấm vào đây để liên hệ với bộ phận bán hàng

Tất cả các chi tiết nitty-gritty

Xem so sánh đầy đủ trong bảng dưới đây

TRUY CẬP

CREATOR
EXPLORER
VIEWER
Web and mobile
Nội dung được nhúng

TƯƠNG TÁC

Tương tác với hình ảnh trực quan và trang tổng quan
Tạo và chia sẻ các chế độ xem tùy chỉnh
Tải xuống trực quan dưới dạng hình ảnh (.pdf, .png)
Tải xuống dữ liệu tóm tắt
Tải xuống toàn bộ dữ liệu
Xem cảnh báo chất lượng dữ liệu

HỢP TÁC

Nhận xét trên trang tổng quan hoặc trực quan hóa
Tạo đăng ký cho chính bạn
Nhận cảnh báo theo hướng dữ liệu
Tạo đăng ký cho người khác
Tạo cảnh báo theo hướng dữ liệu

Tableau Creator

Mọi triển khai yêu cầu ít nhất một Creator

$70

tài khoản/tháng | thanh toán hàng năm

Khám phá thông tin chi tiết với bộ sản phẩm mạnh mẽ hỗ trợ quy trình phân tích đầu cuối của bạn.

Bao gồm: Tableau Desktop, Tableau Prep Builder, hoặc một Creator cung cấp bởi Tableau Server.

Tableau Creator

$35

tài khoản/tháng | thanh toán hàng năm yêu cầu tối thiểu 5 Exploder

Khám phá dữ liệu đáng tin cậy và trả lời câu hỏi của riêng bạn nhanh hơn với phân tích tự phục vụ đầy đủ.

Bao gồm: một Creator cung cấp bởi Tableau Server.

Tableau Creator

$12

tài khoản/tháng | thanh toán hàng năm yêu cầu tối thiểu 100 Viewers

Xem và tương tác với trang tổng quan và hình ảnh trực quan trong một nền tảng an toàn, dễ sử dụng.

Bao gồm: một Creator cung cấp bởi Tableau Server.

Tiện ích Tableau Data Management

Tăng cường chuẩn bị và quản trị dữ liệu với tiện ích bổ sung này cho Máy chủ Tableau.

Tìm hiểu thêm về Data Management hoặc Liên hệ với bộ phận bán hàng để biết giá Doanh nghiệp và thêm thông tin.

$5.50

tài khoản/tháng | thanh toán hàng năm cần thiết cho tất cả Creators, Explorers, and Viewers trên một tài khoản

Tiện ích Tableau Server Management

Bật Tiện ích bổ sung quản lý máy chủ để nâng cao khả năng quản lý, khả năng mở rộng và bảo mật khi triển khai Máy chủ Tableau của bạn.

Tìm hiểu thêm về Data Management hoặc Liên hệ với bộ phận bán hàng để biết giá Doanh nghiệp và thêm thông tin.

$3.00

tài khoản/tháng | thanh toán hàng năm cần thiết cho tất cả Creators, Explorers, and Viewers trên một tài khoản

Làm cách nào để quyết định nhóm người dùng phù hợp?
Câu hỏi về giá cả? Bấm vào đây để liên hệ với bộ phận bán hàng

Tất cả các chi tiết nitty-gritty

Xem so sánh đầy đủ trong bảng dưới đây

TRUY CẬP

CREATOR
EXPLORER
VIEWER
Web and mobile
Nội dung được nhúng

TƯƠNG TÁC

Tương tác với hình ảnh trực quan và trang tổng quan
Tạo và chia sẻ các chế độ xem tùy chỉnh
Tải xuống trực quan dưới dạng hình ảnh (.pdf, .png)
Tải xuống dữ liệu tóm tắt
Tải xuống toàn bộ dữ liệu
Xem cảnh báo chất lượng dữ liệu

HỢP TÁC

Nhận xét trên trang tổng quan hoặc trực quan hóa
Tạo đăng ký cho chính bạn
Nhận cảnh báo theo hướng dữ liệu
Tạo đăng ký cho người khác
Tạo cảnh báo theo hướng dữ liệu

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hướng dẫn ứng tuyển