Testing

Tổng hợp những bài viết về kiến thức cơ bản, skill cho công việc tester

Sử dụng Postman trong việc test API

I. Overview 1. Postman là gì Postman hiện là một trong những công cụ phổ biến nhất được sử dụng trong kiểm thử API. API là viết tắt của Application Programming Interface(Giao diện lập trình ứng dụng) cho phép các ứng dụng phần mềm giao tiếp với nhau thông qua…

SQL dành cho tester (P3)

Tổng quan và Cơ bản: SQL dành cho tester (P1) SQL dành cho tester (P2) 7. SQL functions SQL cung cấp khá nhiều hàm hữu ích trong việc thực hiện các phép tính trên dữ liệu. Dưới đây là một số hàm hữu ích mà các tester thường hay vận…

SQL dành cho tester (P2)

Tổng quan và Cơ bản: SQL dành cho tester (P1) 3. SQL JOIN Một CSDL được thiết kế tốt là một CSDL trong đó mỗi bảng chỉ trình bày các dữ liệu về một thực thể duy nhất, và các thông tin chi tiết có thể được lấy trong một CSDL…

SQL dành cho tester (P1)

Giới thiệu chung SQL là một ngôn ngữ chuẩn để truy cập các Cơ Sở Dữ Liệu (CSDL), vì thế trước khi thực hiện kiểm thử CSDL, điều kiện tiên quyết đối với các kiểm thử viên là cần có kiến thức về SQL. Hiện nay có rất nhiều tài…

Một số câu lệnh SQL tester nên biết

SQL là gì? và tại sao tester cần biết SQL? Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, chỉnh sửa, truy vấn và xóa dữ liệu. Hay nói cách khác SQL là ngôn ngữ dùng để quản lý dữ…

Tại sao tester cần học SQL?

Đối với QA / Tester thì việc kiểm thử các ứng dụng trên nhiều thiết bị khác nhau không còn quá xa lạ. Nên vậy, công việc kiểm thử ( testing ) cũng đòi hỏi rất nhiều kỹ năng. Trong đó, sử dụng SQL là một trong những kỹ năng…