Data Modeling

Data modeling (mô hình hóa dữ liệu) là quá trình mô tả doanh nghiệp của bạn một cách trực quan nhờ nắm rõ các yêu cầu về dữ liệu và cách mà những dữ liệu này có thể củng cố các quy trình kinh doanh

NoSQL là gì?

Một trong những lựa chọn cơ bản cần thực hiện khi phát triển một ứng dụng là sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) SQL hay NoSQL để lưu trữ dữ liệu. Cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS – Relational Database Management System) SQL đã được phát triển từ rất lâu,…

Cơ hội việc làm của người lập trình viên Data engineer

Data Engineer là gì? Những thông tin bạn cần nắm rõ về Data Engineer

Data engineer là gì? Đây chính là một thuật dùng trong chuyên ngành của công nghệ thông tin. Để hiểu rõ hơn về công việc này thì bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay trong bài viết này, chắc chắn sẽ không làm bạn phải thất vọng với những…

Quản trị dữ liệu trong các ngân hàng Việt Nam

Dữ liệu và quản trị dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của các ngân hàng. Theo thông lệ, hoạt động quản trị dữ liệu được tổ chức thực hiện với 5 thành phần: Giám đốc quản trị dữ liệu (CDO), ủy ban quản trị dữ liệu,…