Blog

Tự động hóa Tableau với Python

Phân tích trực quan là sự kết hợp của Phân tích dữ liệu và Hình ảnh hóa. Cách tiếp cận giải quyết vấn đề này liên quan đến việc tạo điều kiện hiệu quả cho các hoạt động phức tạp, cấp cao như lập luận và ra quyết định theo hướng dữ…

Tích hợp Power BI Python

Với việc các tổ chức tạo ra dữ liệu chưa từng có trước đây, các doanh nghiệp trên khắp thế giới muốn tận dụng dữ liệu này và rút ra những thông tin chi tiết hữu ích và dựa trên dữ liệu bằng cách thực hiện Phân tích bằng các…

Xây Dựng Báo Cáo Power BI

INDA là đối tác Vàng của Microsoft về giải pháp Data Analytics, Power BI. Chúng tôi tự tin cung cấp cho khách hàng một loạt các giải pháp chuyên sâu về Power BI để hiện đại hóa giải pháp phân tích dữ liệu hiện có của bạn. Với kinh nghiệm…