Blog

Tableau Virtual Test Drive (16/06/2022)

Ngày 16/06/2022 Tableau tổ chức buổi hướng dẫn thực hành Test Drive nhằm giúp cho người dùng nghiệp vụ ở Việt Nam tiếp cận dễ dàng hơn với Tableau.

Nội dung đào tạo:

  • Chương trình Đào tạo Trực tuyến cho người dùng Tableau tại Việt Nam mong muốn tìm hiểu và phát triển ký năng Phân tích Dữ Liệu bằng Tableau
  • Hướng dẫn người dùng từng bước kết nối với Dữ liệu và thiết kế Dashboard, trực quan hoá các truy vấn mà không cần dùng coding.
  • Hướng dẫn người dùng cách xây dựng Báo cáo và tự khám phá theo các của họ một cách nhanh chóng, trực quan và chia sẻ thông tin liền mạch giữa người dùng nghiệp vụ mà không cần yêu cầu về kiến thức chuyên môn IT.

Đối Tượng Đào Tạo:

Dành cho tất cả mọi người, những ai chưa biết xài Tableau và muốn phân tích, tự tìm kiếm và trả lời cho các câu hỏi của mình dựa trên dữ liệu một cách trực quan và chia sẻ với đồng nghiệp

Thời Gian Đào Tạo:

14h-15h30 Thứ năm, ngày 16, tháng 6, 2022

Hình Thức Đào Tạo:

Online

Đăng ký tại:

https://www.tableau.com/learn/webinars/tableau-test-drive-sea-viet-2022-06-16

Leave a Reply

Your email address will not be published.