Analysis/ BI (Tư duy phân tích dữ liệu)

Analysis

Data Analyst là gì? Các yếu tố cần có để trở thành một Data Analyst giỏi

Trong thế giới tràn ngập thông tin như hiện nay, doanh nghiệp cần phải chắt lọc và phân tích dữ liệu mà mình thu thập được nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định kinh doanh. Và những người thực hiện những công việc này chính là Data Analyst. Vậy…