About Us

Tầm nhìn

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Data đang trở thành nguồn “dầu mỏ mới” của cả thế giới , hỗ trợ cho việc đưa ra quyết định tức thời, đảm bảo sự sống còn và phát triển của doanh nghiệp.

Để đáp ứng nền kinh tế số, sau hơn 12 năm làm việc với dữ liệu chúng tôi thành lập Insight Data với mong muốn cung cấp các khóa học chuyên về phân tích dữ liệu với lộ trình xuyên suốt giúp mọi người từ sinh viên đến người đi làm có đa mê thực sự với dữ liệu trở thành chuyên gia lành nghề trong lĩnh vực này.

Data is the new oil.”

Contact Us

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn